sobota, 21 kwietnia 2018

Gdyby każdy po prostu spróbował być ludzki dla innych 
i darował sobie czynienie tego, co drugim niemiłe, 
życie na tej naszej planecie stałoby się o wiele bardziej znośne.